תערוכה

תערוכת אגם טאיהו 2020

תערוכה-1-1
תערוכה-1-5
תערוכה-1-3
תערוכה-1-6
תערוכה-1-4
תערוכה-1-7
תערוכה-1-2

תערוכת התעשייה של צ'אנגג'ואו 2021

תערוכה-2-1
תערוכה-2-4
תערוכה-2-2
תערוכה-2-6
תערוכה-2-4
תערוכה-2-7

תערוכת אגם טאיהו 2021

תערוכה-3-1
תערוכה-3-2
תערוכה-3-3
תערוכה-3-4
תערוכה-3-5
תערוכה-3-6
תערוכה-3-7
תערוכה-3-8
תערוכה-3-9